اخبار
گلزار شهدا

چرا بنیاد شهید نام مقدس گلزار شهدا را سانسور می کند و فقط از کلمه گلزار استفاده می نماید؟

سیاه نمایی ها در فضای مجازی
تبلیغات مادی در پوشش ترویج معنوی
دفاع مقدس، فضای مجازی
بنیاد شهید

آیا ترویج فرهنگ ایثار و شهادت امنیتی ، حراستی است و یا بستگی به لیاقت دارد؟

سایر مشکلات

اکثر برنامه نویسان و مسئولان فنی سایت ها به جای کار کردن، حیثیت سایت را ضربه فنی می کنند!